Selo Misi
Knjiga umrlih iz Miša

Share on Facebook


Ove 2015. godine u našem selu umrli su:

 

JELA PAVLINOVIĆ (Doljanka) - 1928. osmrtnicasvijeca misi

NIKO KLIŠANIN (Nikola) - 1952. osmrtnica

STIPO MILOLOŽA (pok. Ivana) -1954 osmrtnica

TOMO PAVLINOVIĆ -1930. osmrtnica

ANICA BATINIĆ (Šuća) - 1915. osmrtnica

MATE KLIŠANIN (Ćelo) - 1943 - osmrtnica

 

 

 

 

Umrli u 2014. godini 

DRAGOJKA KLIŠANIN (Draga) r. Brešić - 1933

KATA ŠUĆA (Kaja) - 1924

IVA BATINIĆ (Sliškuša) - 1919

MARIJA KLIŠANIN (Mara) - 1935

ANTE-JOZO PAVLINOVIĆ (Begov) - 1952

ANĐA MILOLOŽA (Beguša) -1938

ANĐA PAVLINOVIĆ - 1927

ANTE MILOLOŽA (Antiša) - 1934

 

U Novskoj umro i pokopan

IVAN KLIŠANIN - 

 

 

Umrli u 2013. godini 

MATIJA PAVLOVIĆ (Giga) - 1912.

RUŽA KULIŠ (Gara) - 1931.

ANĐA KULIŠ (Antunuša) - 1918.

ZORAN MILOLOŽA 1968.

IVA PAVLOVIĆ (Ivanka) 1937.

JOZO PAVLINOVIĆ (Joško) 1935.

PERE ŽIVKO (Akija)- 1942. 

ILIJA MILOLOŽA (Ile) - 1940.

MARTINA KLIŠANIN - 1995.

GRGO PAVLINOVIĆ - 1928.

 U Zagrebu umro i pokopan IVAN PAVLINOVIĆ (Bukara) - 1954

U Kaštel Starom umro i pokopan DRAGUTIN PAVLINOVIĆ - 1936.

U Livnu (Žabljak) umro, a u našoj župi pokopan PETAR MIHALJEVIĆ -1949 

 

 

Umrli u 2012. godini 

ALOJZIJE KULIŠ - 1934.

NIKO PAVLINOVIĆ - 1929.

IVKA KLIŠANIN (Bosa) - 1946

ANTE KULIŠ (Nikolin) - 1925

MATIJA PAVLINOVIĆ (Maca) - 1912

STIPE PUĐA (Lotro) - 1961

NIKO PUĐA - 1947

TOME PUĐA - 1948

 

U Ontario Canada preminuo Mate Batinić - 1938

U Zagrebu preminuo i pokopan Mirko Pavlinović 1971

 

 

 

Umrli 2011. godine

MIRKO ŠUĆA (Mića) - 1957.

JOZO KULIŠ (Josko) - 1933.

DRAGOJKA PAVLINOVIĆ (ž.Mirkičina)- 1932.

MATO KLIŠANIN (Matiša) - 1937.

KAJA PAVLOVIĆ r.Batinić - 1943.

MARKO KULIŠ  (Đogin) - 1935.

IVA KULIŠ (ž.Perina) - 1935.

PERE KULIŠ - 1929.

ANICA KULIŠ (Madžarka) - 1926.

ANTE PUĐA (Antiša) - 1932

BRANKA KLIŠANIN r.Šeremet - 1954

ANTE KULIŠ (Malika) - 1938

 

Umrli 2010. godine

NIKO PAVLINOVIĆ – 1977

MARA BATINIĆ – 1931

MILKA MIHALJEVIĆ – 1948

MILKA KLIŠANIN (Doljanka) – 1927

IVAN KLIŠANIN (Ivić) – 1935

STANKO MILOLOŽA – 1959

PAVO MIHALJEVIĆ – 1925

BRANKO MILOLOŽA (Čovo) - 1967

 

Umrli 2009. godine

GORDANA PAVLINOVIĆ  - 1956

MIRKO PAVLINOVIĆ (Mirkica) - 1930

PERE PAVLINOVIĆ - 1949

MATE PUĐA (Matan) - 1942

ANĐA MILOLOŽA (Tetića) – 1933

ANICA PAVLINOVIĆ (Mijaljuša) - 1928

MARA PUĐA (Maruka) - 1931

ANICA KLIŠANIN (Anka) - 1932

JANJA PUĐA - 1919

Gojka Bilić - 1934

Šimun Miloloža - 1945  (Pokopan u Beču)

RUŽA PAVLINOVIĆ - 1930

 

Umrli 2008. godine

MIRKO MILOLOŽA – 1921

STANA PUĐA (Veluša) – 1913

IVKA PUĐA (Gara) – 1927

JASNA MILOLOŽA – 1965

IVAN PAVLINOVIĆ – 1933

FINKA MILOLOŽA – 1936

LUCA MILOLOŽA – 1933

ANTE PAVLOVIĆ – 1948

JOZO JANDRIJEVIĆ – 1935

MIRKO KULIŠ – 1935

 

Umrli 2007.godine

TOME ŠUĆA

STANA KULIŠ

LJUBA PAVLINOVIĆ

MATE PAVLINOVIĆ (Mrkin)

 

 

Pokoj vječni daruj njima Gospodine!

 

 

 

Srdačan pozdrav iz MIŠA!

selo misi panorama 1 

 

 

Joomla themes designed by Lonex.

FOTOGALERIJA

selo msii foto album 3

Pozdrav od Marijane Batinić

Župa Podhum

Stranica zupe Podhum-selo Misi

Vjenčanja Miši

Fotografije iz Miških svatova

Ženka ganga

alt=""

Muška ganga

alt=""

Golubić

alt=""

Pisme našeg kraja